Du er her

  • > GRASS Deliverable 2.2.1 - Guide for Selection of Efficient and Environmental Urban Freight Transport Measures for Polish and Norwegian Cities

GRASS Deliverable 2.2.1 - Guide for Selection of Efficient and Environmental Urban Freight Transport Measures for Polish and Norwegian Cities

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Bjørn Gjerde Johansen, Olav Eidhammer
Rapportnr: 8474/2015
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger