Du er her

  • > Endringer i beregningsforutsetninger og betydning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i samferdselsprosjekter (CONCEPT rapport nr. 66)

Endringer i beregningsforutsetninger og betydning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i samferdselsprosjekter (CONCEPT rapport nr. 66)

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Paal Brevik Wangsness, Harald Minken
Rapportnr: 8863/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8433-016-7
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger