Du er her

  • > Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016, Concept-rapport nr. 57

Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016, Concept-rapport nr. 57

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Rasmus Bøgh Holmen, Finn R. Førsund, Sverre A.C. Kittelsen
Rapportnr: 8707/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-93253-77-8
Språk: Norwegian

Produktivitet er et mål på hvor mye vi får ut av ressursene som anvendes til et produksjonsformål, altså forholdet mellom samlet produksjon og ressursbruk. Forholdet mellom en bedrifts eller organisasjons faktiske produktivitet og norm for beste praksis (eksempelvis høyeste observerte produktivitet i næringen) omtales som effektivitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger