Du er her

  • > Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and At What Cost?

Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and At What Cost?

Forfattere: Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 8745/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-91-979661-6-0
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger