Du er her

  • > COFRET Deliverable 2.2 - User Needs, Practices and Experiences in the Context of Carbon Footprint Calculations in Supply Chain Configurations

COFRET Deliverable 2.2 - User Needs, Practices and Experiences in the Context of Carbon Footprint Calculations in Supply Chain Configurations

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Olav Eidhammer, Tilman Platz, Martin Ruesch, Andreas Lischke, Alan Lewis
Rapportnr: 8477/2015
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger