Du er her

Arbeidsseminar september 2018: Avdekke kunnskapsbehov

Målet var å få frem ulike og relevante problemstillinger.

Arbeidsseminaret skal dermed kunne fungere som innspill til å utvikle en programplan for forumets arbeidsseminar for årene 2019 og 2020. Referatet finner du her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger