Du er her

Boliger i sentrum: Hvilke kvaliteter legges det vekt på og hvorfor?

Mandag 24. juni 2024 ble det gjennomført digitalt seminar i Forum for byutvikling og bytransport om boliger i sentrum, hvilke kvaliteter legges det vekt på og hvorfor.

Om seminaret

Fortetting i og ved sentrum i stedet for byspredning skal blant annet bidra til at flere går, sykler og reiser med kollektiv, og til redusert arealforbruk. Flere bosatte og ansatte i sentrum bidrar også til at flere bruker sentrum ofte, slik at sentrum blir mer levende og attraktivt. For å sikre at sentrum også blir et attraktivt boområde, må sentral utbygging bidra til god kvalitet i bebyggelse, byrom og utemiljø.

I seminaret presenterte Oddrun Helen Hagen, forsker ved TØI og PhD stipendiat ved NMBU resultater fra studien av hvordan byene bør utvikle sine sentrumsområder for at det skal være attraktivt å bo der. Presentasjonen var basert på funn fra spørreundersøkelser blant innbyggere i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg, der TØI har undersøkt hvem som bor sentralt, hvem som ønsker å bo i sentrale leiligheter og hvilke egenskaper sentrale leiligheter og nabolag bør ha for at de skal være attraktive steder å bo. Resultatene gir kunnskap om innbyggernes perspektiv på hva som er viktige kvaliteter for at sentrum skal være et attraktivt sted å bo. Undersøkelsene er gjort som del av forskningsprosjektet CITYCENTRE

Tron Mikkelsen, prosjekteier i Skanska Eiendomsutvikling presenterte hvilke kvaliteter ved nabolaget og boligen de som utbygger legger vekt på ved utbygging av boliger i sentrum, hva som ser ut til å være de største usikkerhetene, uenighetene og utfordringene knyttet til disse kvalitetene. Tron Mikkelsen brukte prosjektet Nova Park i Skolegatakvartalet i Kongsberg som eksempel, men viste også til andre prosjekter i regi av Skanska.

Magnus Ciril Martin, Virksomhetsleder By- og Stedsutvikling Tønsberg kommune presenterte hvilke kvaliteter ved nabolaget og boligen de som kommune legger vekt på ved utbygging av boliger i sentrum, hva som ser ut til å være de største usikkerhetene, uenighetene og utfordringene knyttet til disse kvalitetene. Magnus Ciril Martin brukte blant annet Foynkvartalet i Tønsberg som eksempel, samt andre prosjekter og satsninger som Tønsberg kommune bruker for å sikre kvalitet ved utbygging av boliger i sentrum.

Etter innleggene var det som vanlig gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Oppsummering av diskusjonene

Spørsmålene som ble diskutert var: Hva er de største usikkerhetene, uenighetene og utfordringene når det gjelder å sikre boliger og nabolag med kvalitet ved utbygging i sentrum og som bidrar til sentrums attraktivitet? Hva slags (ny) kunnskap kan være nyttig?

En oppsummering av diskusjonene kommer snart.

Presentasjoner og opptak

Aud Tennøy, TØI, velkommen og introduksjon

Presentasjon

Opptak

Oddrun Helen Hagen, TØI, resultater fra spørreundersøkelse – innbyggernes perspektiv

Presentasjon

Opptak

Tron Mikkelsen Skanska, utbyggers erfaringer

Presentasjon

Opptak

Magnus Ciril Martin, Tønsberg kommune, kommunens erfaringer

Presentasjon

Opptak

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger