Du er her

Arbeidsseminar desember 2018: Forskningsbehov knyttet til gangvennlighet

Arbeidsseminaret handlet om forskningsbehov knyttet til gangvennlighet. Det var 24 eksterne deltagere på arbeidsseminaret, de fleste fra kommuner og fylkeskommuner.

Gruppe- og plenumsdiskusjonen var lagt opp rundt problemstillingen: «Hva vet man ikke nok / hva trengs det mer kunnskap om for å lage gode planer, og hvordan kan man forske på det?». Les referat.

Arbeidsseminaret ble innledet med tre faglige innlegg:

Først presenterte og diskuterte Oddrun Helen Hagen (TØI) hvorfor vi bør og hvordan vi kan undersøke gangvennlighet. Hun fokuserte på hvorvidt vi vet om gåstrategier og tiltak rettet mot å få flere til å gå virker, og hva vet vi om effekter av ulike tiltak. Hun presenterte også arbeidet med å utvikle en metode for å måle gangvennlighet i praksis, og avsluttet med å trekke opp viktige kunnskapshull og forskningsbehov knyttet til disse temaene. Presentasjonen finner du her. Rapporten som var bakgrunnen for deler av presentasjonen finner du her.

Deretter presenterte Ingunn Opheim Ellis (Urbanet Analyse) funn fra en kunnskapsoppsummering de har gjennomført knyttet til drift og vedlikeholds betydning for gående. Hun fokuserte på viktigheten av drift og vedlikehold, betydningen det har for trafikantadferd og hva som er viktige drift- og vedlikeholdstiltak. I tillegg diskuterte hun rundt kommunale erfaringer knyttet til drift og vedlikehold i åtte norske kommuner. Presentasjonen finner du her. Rapporten som var bakgrunnen for denne presentasjonen finner du her.

Avslutningsvis dro Maja Karoline Rynning (TØI) opp noen tanker og refleksjoner knyttet til gange som reisemiddel og hva som påvirker våre beslutninger om hvordan vi reiser i hverdagen. Hun hadde dratt inspirasjon fra atferdspsykologien, og diskuterte hvordan personlig kontekst og tidligere erfaringer og opplevelser kan påvirke holdninger og atferd, og hvordan man kan tenke seg at dette kan inkluderes i arbeidet med å fremme gange som transportmiddel. Presentasjonen finner du her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger