Forskningsprosjekt

Rekordstort EU-prosjekt om automatisert tungtransport

Hva er barrierene og mulighetene for å ta i bruk automatiserte kjøretøy i godstrafikken i enda større grad?

EU-prosjektet MODI skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører på motorveikorridoren fra Rotterdam til Moss i Norge, krysse fire landegrenser og demonstrere terminaldrift ved fire forskjellige havner. 

TØIs rolle i prosjektet

TØI-forskere skal lede arbeidet med å se på barrierer og drivere for å ta i bruk automatisert transport for logistikk, samt utvikle forretningsmodeller. TØI-forskere skal også gjøre risikoanalyser av trafikksikkerhet og security, samt lede analysen av samfunnsvirkninger hvor det blant annet ses på interaksjonen mellom kjøretøyene og andre trafikantgrupper, miljø og samfunnsøkonomi.

Automatisering kan føre til mange positive samfunnseffekter, som nullutslippstransport, sikrere og mer effektiv transport og logistikk overalt og for alle. Logistikksektoren er spesiell på grunn av knapphet på sjåfører, presset for å redusere kostnader og krav om høy utnyttelse av kjøretøy sammenlignet med personbiler. Det er en forventning om at automatiserte kjøretøy vil bidra til lønnsomme forretningsmodeller innen logistikksektoren.

- Vi ser frem til å bidra med kompetanse om samfunnsvirkninger og ivareta brukerperspektivet hos logistikkaktørene, sier forskningsleder Marianne Stølan Rostoft.

TØI en av totalt 29 partnere

EU har gjennom rammeprogrammet Horizon Europe tildelt 23 millioner Euro til prosjektet. Konsortiet består av 29 partnere. De 7 norske partnerne er i tillegg til TØI, ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, og Viken fylkeskommune. I sum representerer de 29 partnerne hele verdikjeden innen logistikk.

Les pressemelding om MODI-prosjektet

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger