Forskningsprosjekt:

CRISP: CRItical SPeed function and Automatic speed control function ahead of a dangerous road section

Prosjektet søker å forbedre trafikksikkerheten, unngå trafikkulykker i kurver spesielt, ved å utvikle innovativ teknologi. Systemet skal proaktivt overvåke, varsle og autonomt kontrollere kjøretøyets hastighet. Bruk av RSU (Road Side Unit) gjør det mulig å tolke bevegelser og friksjonsforhold på veien fra passerende biler, beregne en anbefalt hastighet, og forhindre sleng på kjøretøyene.

Stikkord: Road Safety, Connected Vehicles, Road Friction, ITS-G5, Collective Perception, Vehicular Sensors, IoT

Arbeidspakker

WP 1: Sensing WP leader Anthony Hovenburg, TracSense

WP 2: Wireless Communication WP leader Alexey Vinel, Høgskolen på Vestlandet

WP 3: Data analytics WP leader Sabita Maharjan, Universitetet i Oslo

WP 4: Cruise Control Design WP leader Maben Rabi, Høgskolen i Østfold

WP 5: Testing WP leader Maben Rabi, Høgskolen i Østfold

WP 6 og 7: Dissemination and management WP leader Marianne Stølan Rostoft, TØI

Prosjektdeltagere

TØI, Høgskolen i Østfold, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Oslo og TracSense.

Underleverandører er Volvo Cars og AstaZero.

Prosjektet løper til 2023 og er finansiert av Forskningsrådet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger