Du er her

Samarbeidsarena for innovative mobilitetsløsninger

Samarbeidsarenaen skal bidra til raskere og mer treffsikker pilotering av nye mobilitetsløsninger.

Forskningsgruppene Logistikk og Innovasjon (LI) og Intelligente transportsystemer (ITS) har sammen med Startuplab Mobility etablert en samarbeidsarena for innovative mobilitetsløsninger som skal bidra til å akselerere utviklingen av effektive, trygge/sikre og bærekraftige mobilitetsløsninger, effektivisere prosessen fra konsept til marked og anvendelse, og gjennom forskning øke kvaliteten og treffsikkerheten i løsninger som blir utviklet og implementert.

Et av våre viktigste virkemidler er å knytte forskning sammen med aktører som jobber for bedre mobilitet, for eksempel offentlig eller private aktører som trenger bistand til å konkretisere og løse et mobilitetsproblem, og bedrifter/oppstartsselskaper som sitter på mulige løsninger.

TØI kan bidra med variert forskningserfaring og kunnskap som kan tydeliggjøre utvikling og posisjonering av nye mobilitetsløsninger i flere ulike stadier, for eksempel:

  • Konkretisere behov og problemer, utarbeide forskningsspørsmål og hypoteser, samt presentere hovedkategorier av løsninger som kan være relevante for problemet
  • Konkretisere løsninger ved å innhente forskningserfaringer fra liknende piloter og evalueringer, samt transportfaglig bakgrunnskunnskap
  • Bistå løsningsutviklingen med forsknings- og utviklingsoppgaver for eksempel datainnsamling og markeds- og brukeranalyser for å effektivisere prosessen fra konsept til marked
  • Under selve piloteringen kan vi koble på forskere med erfaring fra fasilitering og evaluering av piloter

Startuplab Mobility bidrar med et unikt nettverk av gründere, oppstartsselskaper og etablert næringsliv innen transportsektoren, samt bred erfaring i å fasilitere samarbeid mellom nevnte aktører.

Sammen har vi bidratt til å gi flere oppstartsselskaper nødvendig innsikt og kontakter som akselerer prosessene fra idé til prosjektgjennomføring, blant annet rask avklaring på mulig samarbeid med Oslo kommune.

Samarbeidsarenaen har også bidratt til forskningsprosjekter mellom TØI og oppstartsselskaper.

Samarbeidsarenaen ønsker kontakt med aktører innen både offentlig og privat sektor som ønsker samarbeid eller bistand til å konkretisere og løse et mobilitetsproblem og aktører (bedrifter, gründere, oppstartsselskaper og forskere) som sitter på løsningene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner:

TØI: Elise Caspersen

Startuplab Mobility: Marie Moi Lundstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger