Du er her

Forskingsprosjekt:

ITS og føreratferd

Hvordan påvirker integrert skjerm og førerstøttesystemer måten vi kjører bil på?

Prosjektet skal se nærmere på hvordan bruk av integrerte skjermer i bil og avanserte førerstøttesystemer påvirker måten vi kjører.

Det skal gjennomføres en feltstudie der vi skal undersøke bilføreres visuelle oppmerksomhet i forbindelse med bruk av integrert skjerm og avanserte førerstøttesystemer i bil. Deltakerne vil kjøre bil på bane med blikksporingsbriller og samtidig som de kjører vil de få ulike oppgaver de skal utføre. Blikksporingsbriller gjør det mulig å registrere hvor deltakerne ser og hvor lenge de fikserer blikket på ulike objekter når de kjører.  

Bakgrunn

Bilindustrien gjennomgår store endringer som følge av den teknologiske utviklingen. Mekaniske knapper for justering av bilens utstyr byttes i stor grad ut mot digitale knapper eller helt digitale kontrollflater som opereres via skjerm.

Dette gjør at bilprodusentene i stor grad kan skreddersy sine brukergrensesnitt og informasjonssystemer. Disse systemene kan forenkle kjøreoppgavene siden sjåførene lettere kan finne fram til funksjoner de bruker ofte. Samtidig kan det være utfordrende for den visuelle oppmerksomheten og kreve teknologisk kompetanse hos brukerne.

Det finnes for lite kunnskap om hvordan økt bruk av integrert skjerm i bil henger sammen med måten man kjører bil på. Det er et stort behov for vitenskapelig kunnskap om dette for å bygge fremtidens lovverk og anbefalinger.

TØIs rolle

TØI har ansvar for gjennomføring av litteraturgjennomgang, samt planlegging og gjennomføring av feltstudien på testbane.

Partnere

Prosjektet er finansiert av Statens Vegvesen. Prosjektet ledes av CGI i samarbeid med Aventi. TØI er underleverandør.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger