Spørreundersøkelse om selvkjørende lastebiler og sikkerhet

Hva tenker du om å møte en selvkjørende lastebil på norske veier?

Ny teknologi gir store muligheter for mer effektiv og mer miljøvennlig gods- og varetransport. Det betyr at varer i fremtiden kan bli levert av selvkjørende lastebiler.

DELTA PÅ UNDERSØKELSEN HER

Undersøkelsen tar under 5 minutter og du er anonym.

Resultatene skal brukes til å utarbeide sikkerhetsmål og sikkerhetskrav for selvkjørende lastebiler. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomfører spørreundersøkelsen som er en del av MODI-prosjektet - ledet av ITS Norge.

Les mer om prosjektet MODI her

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger