Spørreundersøkelse om kriminalitet som rammer lastebiltransport

Har du opplevd at lastebilen eller frakten har blitt utsatt for tyveri, hærverk eller annen kriminalitet?

I en pågående spørreundersøkelse rettet mot alle som jobber med lastebiltransport ønsker forskere å vite mer om hva slags kriminalitet som rammer lastebiltransport.

Resultatene skal brukes til å foreslå tiltak for å redusere kriminalitet mot lastebiltransport.

Undersøkelsen tar ca. 5-10 minutter.

DELTA PÅ UNDERSØKELSEN HER

Undersøkelsen gjennomføres av Transportøkonomisk institutt (TØI) som en del av det EU-finansierte prosjektet MODI, ledet av ITS Norge.

Les mer om prosjektet MODI her

Kontaktperson

Sunniva Frislid Meyer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger