Du er her

Kollektivreisen fra A til Å i et multimodalt perspektiv

Årets sjuende seminar var i samproduksjon med Kollektivforum.

Det var også sluttseminar for et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, kalt: TRANSFER.

TRANSFER har studert kollektivreisen i et helhetlig perspektiv med fokus på atkomst til og fra holdeplass og stasjon og bytter underveis. Hvordan disse etappene gjennomføres og hvordan dette oppleves er viktig for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og dermed bidra til å nå nullvekstmålet.

Seminaret ble arrangert onsdag 15. desember 2021 og var heldigitalt. Formålet med seminaret var å formidle forskningsresultater fra Trondheim og Oslo knyttet til hvordan gjennomføres og oppleves atkomstsituasjonen for den enkelte reisende, hvordan en arbeidsreise ser ut og hvordan det planlegges for bedre atkomst og bytter blant annet i byvekstavtalene.

Dette seminaret var litt annerledes lagt opp enn andre seminarer i dette forumet og hadde stort sett presentasjoner med diskusjoner innimellom, men ikke noe gruppearbeid.

Innleggene ble filmet og ligger ute sammen med presentasjonene her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger