Du er her

Klargjøring om klimaeffekten av statsbudsjettet

Hvem har mest rett om klimaeffekten av bilavgiftene for 2017, regjeringen eller CICEROs forskere?

Lasse Fridstrøm ønsker å klargjøre forvirringen om klimaeffektene av bilpakken i statsbudsjettet 2017

Sarbeidspartiene (H, Frp, KrF og V) anslår at ‘bilpakken’ innebærer kutt på 200 000 tonn CO2 per år, mens elbilene bidrar med ytterligere 65 000 tonn. CICERO anslår på de samme punktene at kuttene blir 50 000 og 10 000 tonn.

Seniorforsker på TØI Lasse Fridstrøm ønsker å bidra til en klargjøring av de store sprikene i en ny artikkel i Samferdsel. Han mener regjeringens regnestykke av bilpakkens effekter er nærmere realiten enn CICEROs kalkyle. Dette på tross av at regjeringen opererer med for høye estimat for prisfølsomheten for drivstoff som har ledet dem til overdrevne anslag over den kortsiktige etterspørsels- og utslippseffekten av økt drivstoffavgift.

Fridstrøm har regnet seg frem til at Stortingets vedtak om engangsavgift, momsfritak for elbiler og økt veibruksavgift på drivstoff sparer oss for minst 185 000 tonn CO2-utslipp i løpet av ett år. Mesteparten av denne virkningen – minst 150 000 tonn – knytter seg til videreføring av den engangsavgiften som gjaldt året før. Tilstrammingene fra 2016 til 2017 bidrar med ca. 35 000 tonn på årsbasis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger