logo

Søk

Du er her

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Se film om Tettstedspakkeprosjektet HER

Kunnskapsutvikling og statlige virkemidler har i stor grad vært rettet mot storbyregionene – ikke mindre tettsteder. Målet med prosjektet er å utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser, og utvikle en overførbar metodikk for organisering og utforming av tiltak – såkalte «tettstedspakker».

I prosjektet utgjør fire tettsteder de empiriske casene; Stryn, Sortland, Bø og Geilo. Disse har mellom 2400 og 5200 innbyggere. I Norge er det 96 tettsteder med en befolkning i dette spennet og en ambisjon er at prosjektet skal være relevant i stedsutviklingsarbeidet til disse og andre tettsteder.

Prosjektet inndelt i 7 arbeidspakker som vist i figuren under.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid med følgende partnere:

 • Midt-Telemark kommune (prosjektansvarlig)
 • Transportøkonomisk Institutt (TØI, prosjektleder)
 • OsloMet/By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)
 • Roskilde Universitet (Danmark)
 • Vestlandsforsking
 • VTI (Sverige)
 • CICERO – Senter for klimaforskning
 • Vegdirektoratet
 • Jernbanedirektoratet
 • Distriktssenteret
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Hol kommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Stryn kommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Sortland kommune

I tillegg kommer flere lokale aktører som næringsforeninger og frivillige.

Kontaktperson

Marianne Knapskog

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas