Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Se film om Tettstedspakkeprosjektet HER

Kunnskapsutvikling og statlige virkemidler har i stor grad vært rettet mot storbyregionene – ikke mindre tettsteder. Målet med prosjektet er å utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser, og utvikle en overførbar metodikk for organisering og utforming av tiltak – såkalte «tettstedspakker».

I prosjektet utgjør fire tettsteder de empiriske casene; Stryn, Sortland, Bø og Geilo. Disse har mellom 2400 og 5200 innbyggere. I Norge er det 96 tettsteder med en befolkning i dette spennet og en ambisjon er at prosjektet skal være relevant i stedsutviklingsarbeidet til disse og andre tettsteder.

Vitenskapelig artikkel januar 2022 Artikkelen vektlegger bruken av Tettstedspakker for å håndtere tiltak, aktører og behovene til forskjellige grupper reisende i sammenheng. Artikkelen er basert på dybdestudier i Midt-Telemark, Stryn, Hol og Sortland, kommuner med mellom 4400 og 10600 innbyggere. 11 prosent av landets befolkning bor i kommuner i dette spennet. Å ha tilpassede strategier for klimavennlig transport for disse kommunene er derfor viktig for å nå nasjonale utslippsmål. 

Artikkel i forskning.no november 2021

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan lage en tettstedspakke finner du mer informasjon på tiltak.no.

Distriktssenteret har oppsummert viktige funn fra prosjektet for interesserte kommuner og fylkeskommuner på sine nettsider Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling – Distriktssenteret.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid med følgende partnere:

 • Midt-Telemark kommune (prosjektansvarlig)
 • Transportøkonomisk Institutt (TØI, prosjektleder)
 • OsloMet/By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)
 • Roskilde Universitet (Danmark)
 • Vestlandsforsking
 • VTI (Sverige)
 • CICERO – Senter for klimaforskning
 • Vegdirektoratet
 • Jernbanedirektoratet
 • Distriktssenteret
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Hol kommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Stryn kommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Sortland kommune

I tillegg kommer flere lokale aktører som næringsforeninger og frivillige.

Kontaktperson

Marianne Knapskog

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger