Publikasjoner

Vitenskaplige publiseringer

Caspersen, E., Ørving, T. og Tennøy, A. (2023) Capacity reduction on urban main roads: How truck drivers can and do adapt, and what effects and consequences they experience. Transport Policy. Transport Policy, 130, 68-83

Tennøy, A og Hagen, O.H. (2021) Urban main road capacity reduction: Adaptations, effects and consequences, Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 96, 102848

Hagen, O.H. and Tennøy, A. (2021) Street space reallocation in Oslo city center: Adaptations, effects and consequences, Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 97, 102944

Tønnesen, A., Hagen, O.H. og Tennøy, A. (2020) Use of public information for road-capacity reductions: a study of mediating strategies during tunnel rehabilitation in Oslo, Transportation, 48, 2263–2286

Tennøy, A. og Hagen, O.H. (2020) Reallocation of road and street space in Oslo: Input to discussions on measures for zero-growth in urban traffic. International Transport Forum Discussion Papers, No 2020/14, OECD Publishing, Paris

Tennøy, A., Hanssen, J.U. and Øksenholt, K.V. (2019) Developing a tool for assessing park-and-ride facilities in a sustainable mobility perspective. Urban, Planning and Transport Research, 8(1), 1-23. Open access: https://doi.org/10.1080/21650020.2019.1690571

Knapskog, M., Hagen, O.H., Tennøy, A. og Rynning, M.K. (2019) Exploring ways of measuring walkability, Transportation Research Procedia, 41, 264-282. Open access: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.09.047

Tennøy, A., Wangsness, P.B., Aarhaug, J. and Gregersen, F.A. (2016) Experiences with capacity reductions on urban main roads – rethinking allocation of urban road capacity? Open access: Transportation Research Procedia, 19 (2016), 4 – 17

Tennøy, A. (2016) Forholdet mellom klimamål og praktisk politikk i byområdene. I Hagen, K.P. og Volden, G.H. (eds.) (2016) Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. En antologi med bidrag fra 16 forskere. CONCEPT rapport nr 48, s. 132-146

Go to this page for English versions

Rapporter

Tennøy, A. og Hagen, O.H. (2021) BYTRANS: Store endringer i transportsystemene i Oslo – hva kan vi lære av det? TØI-rapport 1830/2021

Fearnley, N., Skartland, E.G. og Tennøy, A. (2021) BYTRANS: Endringer i T-banesystemet - tilpasninger, effekter og konsekvenser. TØI-rapport 1832/2021

Trude Tørset, Chi Kwan Kwong, Chaoru Lu, Arvid Aakre (2020) BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport? TØI-rapport 1797/2020

Caspersen, E. og Ørving, T (2020) BYTRANS Effekter og konsekvenser av endringer i transportsystemet: Gods- og varetransport. TØI-rapport 1766/2020

Hagen, O.H., Caspersen, E., Landa-Mata, I, Tennøy, A. og Ørving, T. (2020) BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019: Effekter og konsekvenser av for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering. TØI-rapport 1765/2020

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen. Sluttrapport. TØI rapport 1763/2020

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Sluttrapport. TØI rapport 1754/2020

Tønnesen, A., Hagen, O.H., Hanssen, J.U., Tennøy, A., Fearnley, N., Skartland, E.G. (2019) BYTRANS: Informasjonsarbeid ved rehabilitering av Østensjøbanen, Smestad- og Brynstunnelene. TØI rapport 1694/2019

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Dokumentasjonsrapport. TØI rapport 1733/2019

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H:, Langeland, P.A., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Weber, C., Ørving, T., Aarhaug, J.: BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Per 2016. TØI-rapport: 1566/2017

Tennøy, A., Wangsness, P.B., Aarhaug, J., Gregersen, F.A., og Fearnley, Nils: Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen. TØI rapport 1455/2015

Populærvitenskaplig artikler

Caspersen, E og Ørving, T. (2017) Sjåfører i varetransporten: Etterlyser bedre tilrettelegging ved tunnelarbeid. Samferdsel (17. oktober 2017)

Tønnesen, A. og Hagen, O.H. (2017) "Bred satsing på å informere trafikantene" i Samferdsel (31. august 2017)

Tennøy, A. (2017) "Da Brynstunnelen var flaskehals: Forsinkelser, men ikke kaos" i Samferdsel (27. juni 2017)

Tennøy, A. (2017) Ai, vei vei. Kote #9 2017.

Tennøy, A. (2016) Sammenhenger mellom veikapasitet, arealutvikling og trafikkmengder i byområder. Plan, 5/2016, 20-25.

Tennøy, A. (2016) The paradox of building more roads when aiming at reducing traffic. Tvergastein Interdisciplinary Journal of the Environment, 8/2016 (side 24-33) 

Tennøy, A. (2015) Dersom målsettingen er nullvekst i biltrafikk og mer attraktive byer, er mer vei ikke løsningen. Kronikk i Aftenposten (29. juni 2015)

Masteroppgaver og bacheloroppgaver:

James Alexander Wylie (2019) People shop, cars don't”. Reducing business opposition to car-free city centres: The case of Oslo. IIEE Theses 2019:39, Lund University, Sweden. Thesis template - Lund University Publications (LENKE KOMMER)

Paczek, J. og Selnes, A. (2010) Mikromobilitet i Oslo sentrum – barrierer og løsninger. Bacheloroppgave, Oslo Metropolitan University (LENKE KOMMER)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger