Publikasjoner

Rapporter

Tennøy, A. og Hagen, O.H. (2021) BYTRANS: Store endringer i transportsystemene i Oslo – hva kan vi lære av det? TØI-rapport 1830/2021.

Fearnley, N., Skartland, E.G. og Tennøy, A. (2021) BYTRANS: Endringer i T-banesystemet - tilpasninger, effekter og konsekvenser. TØI-rapport 1832/2021.

Trude Tørset, Chi Kwan Kwong, Chaoru Lu, Arvid Aakre (2020) BYTRANS: Hvordan forklarer modellverktøyene endringer i veikapasitet i bytransport? TØI-rapport 1797/2020

Caspersen, E. og Ørving, T (2020) BYTRANS Effekter og konsekvenser av endringer i transportsystemet: Gods- og varetransport. TØI-rapport 1766/2020.

Hagen, O.H., Caspersen, E., Landa-Mata, I, Tennøy, A. og Ørving, T. (2020) BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019: Effekter og konsekvenser av for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering. TØI-rapport 1765/2020.

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen. Sluttrapport. TØI rapport 1763/2020.

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Sluttrapport. TØI rapport 1754/2020.

Tønnesen, A., Hagen, O.H., Hanssen, J.U., Tennøy, A., Fearnley, N., Skartland, E.G. (2019) BYTRANS: Informasjonsarbeid ved rehabilitering av Østensjøbanen, Smestad- og Brynstunnelene. TØI rapport 1694/2019.

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Dokumentasjonsrapport. TØI rapport 1733/2019.

Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H:, Langeland, P.A., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, A., Weber, C., Ørving, T., Aarhaug, J.: BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Per 2016. TØI-rapport: 1566/2017.

Tennøy, A., Wangsness, P.B., Aarhaug, J., Gregersen, F.A., og Fearnley, Nils: Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen. TØI rapport 1455/2015.
 

Vitenskaplige publiseringer

Street space reallocation in Oslo city center: Adaptations, effects and consequences Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 97, 102944. Hagen, O.H. and Tennøy, A (2021)

Developing a tool for assessing park-and-ride facilities in a sustainable mobility perspective Urban, Planning and Transport Research, 8(1), 1-23. Tennøy, A., Hanssen, J.U. and Øksenholt, K.V. (2019). Open access.

Exploring ways of measuring walkability Transportation Research Procedia, 41, 264-282. Knapskog, M., Hagen, O.H., Tennøy, A. og Rynning, M.K. (2019). Open access.

Urban main road capacity reduction: Adaptations, effects and consequences Transportation Research Part D, Transport and Environment, vol. 96, 102848, 2021.

Reallocation of Road and Street Space in Oslo: Measures for Zero Growth in Urban Traffic International Transport Forum Discussion Papers, No. 2020/14, OECD Publishing, Paris

Use of public information for road-capacity reductions: a study of mediating strategies during tunnel rehabilitations in Oslo Transportation, July 2020

Experiences with Capacity Reductions on Urban Main Roads – Rethinking Allocation of Urban Road Capacity?, Transportation Research Procedia, Volume 19 2016

Forholdet mellom klimamal og praktisk politikk i byomradene, Concept-rapport nr. 48, Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser (side 132-146)

Populærvitenskaplig artikler

Caspersen, E og Ørving, T. (2017) Sjåfører i varetransporten: Etterlyser bedre tilrettelegging ved tunnelarbeid. Samferdsel (17. oktober 2017)

Tønnesen, A. og Hagen, O.H. (2017) "Bred satsing på å informere trafikantene" i Samferdsel (31. august 2017)

Tennøy, A. (2017) "Da Brynstunnelen var flaskehals: Forsinkelser, men ikke kaos" i Samferdsel (27. juni 2017)

Tennøy, A. (2017) Ai, vei vei. Kote #9 2017.

Tennøy, A. (2016) Sammenhenger mellom veikapasitet, arealutvikling og trafikkmengder i byområder. Plan, 5/2016, 20-25.

Tennøy, A. (2016) The paradox of building more roads when aiming at reducing traffic. Tvergastein Interdisciplinary Journal of the Environment, 8/2016 (side 24-33) 

Tennøy, A. (2015) Dersom målsettingen er nullvekst i biltrafikk og mer attraktive byer, er mer vei ikke løsningen. Kronikk i Aftenposten (29. juni 2015)

Masteroppgaver og bacheloroppgaver:

James Alexander Wylie (2019) People shop, cars don't”. Reducing business opposition to car-free city centres: The case of Oslo. IIEE Theses 2019:39, Lund University, Sweden. Thesis template - Lund University Publications (LENKE KOMMER)

Paczek, J. og Selnes, A. (2010) Mikromobilitet i Oslo sentrum – barrierer og løsninger. Bacheloroppgave, Oslo Metropolitan University (LENKE KOMMER)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger