Presentasjoner og artikler i COMMUTE

Presentasjoner på konferanser

 • ECPR- konferansen i Hamburg, Tyskland den 23. august 2018. (ECPR= European Consortium for Political Research). “Local councilors’ role in urban transport networks: A successful trade-off between accountability and coordination?” Av Julie Runde Krogstad og Petter Christiansen. Presentert av Julie Runde Krogstad
 • American Association of Geographers (AAG) i New Orleans, USA, 2018 med tittelen “Policy packages and acceptance of policy instruments”. Av Petter Christiansen.
 • Strengthening the integration of health and environmental aspects into transport policies in Central Asian countries UNECE 10.11.2018 I Almaty. “Reducing emissions of transport-related greenhouse gases, air pollution and noise through THE PEP and other international frameworks.” Av Petter Christiansen.
 • American Association of Geographers i Washington DC, USA, 2019. «Commuters’ satisfaction with public transport». Av Erik Bjørnson Lunke.
 • American Association of Geographers i Washington DC, USA, 2019. “The Effects of Transportation Priority Congruence for Political Legitimacy”. Av Petter Christiansen.    
 • Mobilitetskonferansen. TEKNA 2019. Oslo. «Fornøyde kollektivbrukere: Et dypdykk i pendleres tilfredshet». Av Erik Bjørnson Lunke.
 • Teknologidagene. Trondheim, 2019. “Folk i byen. I hvilken grad spiller sosio-kulturelle forhold inn på reise- og aktivitetsmønstre». Av Susanne Nordbakke.

Andre presentasjoner direkte mot brukere

 • Kollektivforum 2018. Local councilors’ role in urban transport networks: A successful trade-off between accountability and coordination? Av Julie Runde Krogstad og Petter Christiansen. Presentert av Julie Runde Krogstad.
 • For Vegdirektoratet, august 2018. «Sammenheng mellom relativ reisetid og kollektivandel». Av Øystein Engebretsen.
 • For Region Øst, august 2018. «Sammenheng mellom relativ reisetid og kollektivandel». Av Øystein Engebretsen.
 • TØIs «Forskning til lunsj»-tilbud i 2019. Erik Lunke presenterte foredraget «Tilfredshet med kollektivtransport på arbeidsreisen» for både NAF og Ruter.

Vitenskapelige artikler

Christiansen, Petter (2019) The Effects of Transportation Priority Congruence for Political Legitimacy Transportation Research Part A: Policy and Practice

Christiansen, Petter (2018) Public support of transport policy instruments, perceived transport quality and satisfaction with democracy. What is the relationship? Transportation Research Part A: Policy and Practice 118:305-318

Lunke, Erik Bjørnson (2019) Commuter’s satisfaction with public transportation. Transport and Health. Under review.

Populærvitenskapelige artikler

TØI-forskere Erik Lunke og Susanne Nordbakke har skrevet artikkelen "Jobbsykling mer vanlig vest i Oslo enn på østkanten" i nettstedet Samferdsel.

Arbeidsdokument James Kitch (visiting student from Harvard University) 2019. The effects of changes in toll schemes on traffic. Arbeidsdokument. TØI.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger