Digitalt seminar 11. juni kl. 09:00-12:15

Hvordan oppnå mer miljøvennlige arbeidsreiser i storbyene?

Arbeidsreiser er et viktig element i folks hverdag samtidig som de skaper utfordringer for samfunnet gjennom trengsel på kollektive transportmidler, kø på veiene og store CO2-utslipp. Er det mulig å forbedre arbeidsreisen for den enkelte og samtidig redusere belastningen på miljøet?

I Byvekstavtalene er det også klare forpliktelser når det gjelder virkemiddelbruk for å nå nullvekst. Men i hvilken grad samsvarer politikere og innbyggere når det kommer til virkemidler innenfor transport? Og kan manglende samsvar mellom politikere og innbyggere påvirke demokratisk legitimitet?

Under finner du presentasjonene til hvert foredrag

PROGRAM

09:00  Velkommen og introduksjon

09.10  Hvorfor reiser vi slik som vi gjør? Bertil Vilhelmson, Göteborgs universitet

09.35  Variasjon i bilbruk og sykkelbruk i ulike bydeler i Oslo – hvorfor er det slik? Susanne Nordbakke, TØI, Berit Grue, TØI og Erik Bjørnson Lunke, TØI

09.55 Pause / spørsmål

10:00  Oslo, Bergen og Trondheim: Hva er potensialet for å redusere bilbruk på arbeidsreisen? Øystein Engebretsen, TØI

10:25  Hjemmekontor som tiltak for å redusere bilbruk? Hva er potensialet? Susanne Nordbakke, TØI

10:30 Folks tilfredshet med arbeidsreisen i Oslo Erik Bjørnson Lunke, TØI

10.45 Pause / spørsmål

11.00  Hvor demokratiske er bypakker og hvordan oppfattes bypakkene blant politikere i Oslo, Bergen og Trondheim? Petter Christiansen, TØI og Julie Runde Krogstad, Agder fylkeskommune

11:25  Er politiske virkemidler i takt med innbyggernes ønsker? Petter Christiansen, TØI

Petter Christiansens foredrag ligger samlet HER

11:45  Spørsmål

12.00   Slutt

Seminaret bygger i hovedsak på resultater fra forskningsprosjektet COMMUTE finansiert av Norges forskningsråd.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du benytte privat e-post og delta som vanlig.

Det blir gjort opptak av seminaret som vil publiseres på toi.no

Deltakerkapasitet: 300 personer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger