Forskningsprosjekt:

COMMUTE

Arbeidsreiser med bil er en stor trafikkutfordring i norske storbyer. I Nasjonal transportplan (NTP) er målsettingen at veksten i trafikken skal foregå med kollektivtransport, til fots og på sykkel. Målsettingen krever kunnskap om hvordan arbeidsreisene foregår, og hvilke virkemidler som både er effektive og akseptable (politisk gjennomførbare).

COMMUTE vurderer pågående og foreslåtte virkemiddelpakker i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med bymiljøavtalene som er under utarbeiding. Dette gir kunnskap om arbeidsreiser og virkemidler for en bærekraftig transportutvikling.

Arbeidspakker

  1. Identifisere primære forskjeller i arbeidsreiser og faktorer som kan forklare disse
  2. Vurdere potensial for endring i arbeidsreiser
  3. Vurdere aksept av tiltak i befolkningen i de tre byene
  4. Undersøke politisk utforming av tiltak
  5. Syntese og formidling.

Ulike metoder tas i bruk.

Organisering

COMMUTE er et samarbeid mellom forskjellige faggrupper. Prosjektet har en internasjonal ekspertgruppe fra Nederland, Tyskland, Sverige og Storbritannia, og en referansegruppe bestående av representanter fra de tre byene, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Helsedirektoratet og ulike interesseorganisasjoner.

Prosjektet går i perioden 2016-2020.

Resultater blir publisert i tidsskrifter og presentert på konferanser og for brukere samt bli lagt ut på denne nettsiden. 

Medarbeidere

Fra TØI

Susanne Nordbakke (prosjektleder)

Øystein Engebretsen

Tanu Priya Uteng

Julie Runde Krogstad

Petter Christiansen (doktorgradsstipendiat)

Fra UiO

Professor Larry Rose

Internasjonal ekspertgruppe

Claudia Nobis, DLR, Deutshes Zentrum für Luft- und Raumfart

Tim Schwanen, University of Oxford

Martin Djist, Utrecht University

Bertil Vilhelmson, University of Gothenburg

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger