Sluttseminar: Attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hva skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder?

Hva er en tettstedspakke? Hvordan kan den utvikles? Hva skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder? Forskere, representanter fra kommunene og fylkeskommunene og andre deltakere i prosjektet delte erfaringer fra prosjektet og presentete hvordan en pakke kan se ut for å oppnå en attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling. Les mer om prosjektet.

PROGRAM

Møteleder: Marianne Knapskog

Velkommen til avslutningsseminar

Hilde Pedersen, Midt-Telemark kommune/Marianne Knapskog, TØI

Attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hvorfor bruke pakketankegangen i tettsteder Marianne Knapskog, TØI

Tettstedspakker som testarena Maja Karoline Rynning, TØ

Samskaping – hvem bør være med på å lage en pakke? Gro Sandkjær Hansen, Oslo met

Indikatorarbeid i tettstedene Kyrre Groven, Vestlandsforskning

Strategier for tettsteder og småbyer Erik Sveistrup, Kommunal og moderniseringsdepartementet

 

Innhold i tettstedspakkene for Bø, Geilo, Stryn og Sortland

Gjennomgang av pakkene tematisk med eksempler fra tettstedene Marianne Knapskog

Kommentarer fra Sortland, Stryn, Hol og Midt-Telemark

Samtale med fylkeskommunene der tettstedene ligger – hva er nyttig fra en fylkeskommunes ståsted

Erfaringer fra bygdepakke Midt-Telemark

Historien om hvorfor og hvordan Midt-Telemark valgte å lage en bygdepakke ordfører Siri Blichfeldt Dyrland.

Fylkeskommunens tilsvar til bygdepakke Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hvordan lage en tettstedspakke?

Verktøy for å lage en pakke Hildegunn Nordtug         

Spørsmålsrunde: Spørsmål fra chat og fra innleggene som har vært i løpet av dagen                  

Oppsummering og veien videre v/Marianne Knapskog

Kontaktperson

Marianne Knapskog

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger