You are here

Jens Rekdal

Position Senior Research Officer
E-mail jre@toi.no
Direct phone
Department Department of Economics
Research Area Transport Models
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger