You are here

Harald Aas

Cand.polit.
Position Editor
E-mail ha@toi.no
Direct phone 92 60 58 99
Department Department of Communication
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger