You are here

Harald Aas

Cand.polit.
Position Editor
E-mail ha@toi.no
Direct phone 92 60 58 99
Department Department of Communication
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger