September 2015

Redigert av Tove Ekstrøm og Eivind Farstad

Personbilene står for veksten blant førstegangsregistrete kjøretøy

Nesten 15 000 biler ble førstegangsregistrert i august, 7 prosent flere enn i august 2014.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i august 2015 og september 2014 – august 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

August 2015

Endring %

Sep. 2014 – aug. 2015

Endring %

I alt

17 824

4

210 361

2

Personbiler

14 911

7

175 031

2

Busser

48

-52

1 107

-1

Varebiler

2 500

-10

30 234

3

Lastebiler

268

-13

3 581

-8

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 2 posent i perioden januar til og med juli 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – juli 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Hittil i år

All trafikk

0,0

1,5

3,5

1,6

0,8

2,9

2,9

1,9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vi flyr litt mindre

Det er lite endring i flypassasjertrafikken i august 2015, men en svak nedgang siste kvartal og over siste 12 måneder.  

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. August 2015, juni – august 2015 og september 2014 – august 2015.


Type trafikk

August 2015
Siste måned

Jun. – aug. 2015
Siste tre måneder

Sep. 2014 – aug. 2015
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

0

-0,1

-0,8

Utenlandsk trafikk

1

-0,5

 0,5

All trafikk

0

-0,3

-0,2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Fall i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen gikk ned med 0,1 i august, delindeksen for transport med 1,2. Totalindeksen har økt med 2,0 siste 12 måneder.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks august 2015

139,7

151,8

Endring siste måned

-0,1

-1,2

Endring siste 12 måneder

2,0

0,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger