Du er her

onsdag 23. august 2017

Frokostseminar om effekter og konsekvenser av tunnelstengninger i Oslo

På seminaret presenterte forskere resultater fra undersøkelser som er gjennomført i forbindelse med kapasitetsreduksjon i Bryns-, Smestad- og Ganfosstunnelen.

Her er presentasjonen som ble brukt på seminaret.

I prosjektet BYTRANS har man undersøkt effekter og konsekvenser for transportsystemene og trafikantene av at disse tunnelene har fått redusert kapasitet fra fire til to felt. Alle tunnelene har nå fått tilbake full kapasitet, men vi har foreløpig fått analysert data til og med november 2016.

Det ble lagt mest vekt på erfaringene fra Brynstunnelen. Det ble også informert om TØIs arbeid med å etablere en datadelingsplattform for trafikkdata, se presentasjonen fra TØI-direktør Gunnar Lindberg

Her finner du rapporten om Brynstunnelen 

Møtet fant sted: 23. august, kl 08:30-10:30 i møterom Faros, Toppsenteret i Forskningsparken, Gaustadalleen 21

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger