Du er her

Sluttseminar:

BYTRANS: Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer – Case Oslo

Seminaret var heldigitalt og opptak til foredragene finner du nede i programmet.

BYTRANS har brukt endringer i transportsystemet i Oslo i perioden 2015 til 2019 som case for å skaffe kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper tilpasser seg endringer i transportsystemet, og hvilke effekter og konsekvenser det har for trafikantene, transportsystemene og miljøet.

I seminaret presenterte vi våre funn og reflekterte over hva dette har lært oss om hvordan bytransportsystemer kan planlegges og utvikles for å bli mer effektive og miljøvennlige.

Les mer om prosjektet BYTRANS her

Rapporter og artikler fra prosjektet finner du her

PROGRAM:

Velkommen og introduksjon, ved Aud Tennøy, TØI, prosjektleder for BYTRANS og Dimos Kyriakou, Bymiljøetaten, prosjektansvarlig

Du kan også se foredraget i opptak HER

Kapasitetsreduksjoner på hovedveisystemet – blir det krise? v/ Aud Tennøy. Kommentar ved Dimos Kyriakou, Bymiljøetaten

Du kan også se foredraget i opptak HER

Beregner transportmodellene riktig? v/ Trude Tørset, NTNU

Du kan også se foredraget i opptak HER

Endringer i Oslo sentrum – hva skjedde? v/ Oddrun Helen Hagen, TØI

Du kan også se foredraget i opptak HER

Og hva med godstransport og varelevering? v/ Tale Ørving, TØI

Du kan også se foredraget i opptak HER

Big data, nye data, mye data – det er ikke så lett som det ser ut til! v/ Aud Tennøy, TØI

Du kan også se foredraget i opptak HER

So what? Hva har vi lært, og hva betyr det? v/ Aud Tennøy, TØI

Du kan også se foredraget i opptak HER

Kommentarer og diskusjon, ordstyrer Harald Aas. Forberedte kommentarer ved Guro Berge og Tom-Alex Hagen, fra styringsgruppen for BYTRANS

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger