Du er her

BYTRANS-resultater presentert på International Transport Forum

Roundtable om "Zero Car Growth? Managing Urban Traffic" i Paris.

I desember 2019 organiserte International Transport Forum et Roundtable om "Zero Car Growth? Managing Urban Traffic" i Paris. Dyktige forskere fra hele verden bidro med presentasjoner, og det var høyt faglig nivå på diskusjonene.

Aud Tennøy bidro med et foredrag basert på resultater fra BYTRANS.

Utgangspunktet for diskusjonene var at det å stoppe trafikkveksten er svært viktig for at byene skal være gode steder å leve. Rundebordskonferansen skulle undersøke og diskutere hvordan myndigheter i ulike land går frem for å få folk til å velge andre transportmidler enn bil.

Opptak av presentasjonen kan du se her

PP-presentasjonen kan du se her

Her kan du se hele roundtable-seminaret

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger