Hvordan rammet Covid-19 godstransportnæringen?

14. desember ble det arrangert sluttseminar i CONSIGN-prosjektet, samtidig med at det ble publisert to TØI-rapporter som dokumenterer virkninger av Koronapandemien for henholdsvis Norges innenrikstransporter og utenrikstransporter.

I sluttseminaret var fokuset på hvilke transportsegmenter har vært særlig berørt fra et bedrifts- og makroperspektiv, for innen- og utenrikstransportene og for alle transportsektorer, og hvordan transportnæringen påvirkes av at det er krig i Europa. Flere av prosjektets bedriftspartnere hadde presentasjoner av egne erfaringer fra denne perioden.

Her finner du presentasjon fra avslutningsseminar den 14.12. 2022

TØI-rapporter:

Effekter av Covid-19 for Norges utenrikstransporter - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Effekter av koronapandemien for transportnæringen i et innenriksperspektiv - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Samme uken ble det også publisert en artikkel om risikostyring, robusthet og pålitelighet i forsyningskjeden for mat- og farmasøytiske produkter: 

COVID-19 disruptions and Norwegian food and pharmaceutical supply chains: Insights into supply chain risk management, resilience, and reliability - ScienceDirect

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger