Du er her

Building an AI-tool for traffic planning

Project presentation: Building an AI-tool for traffic planning

TØI og våre samarbeidspartnere prosjektet inviterer til ett nytt webinar: Using machine learning to generate an agent-based travel demand representation for the greater Oslo region.

Tid: Tirsdag 6. desember 10:00-11:00

Webinaret arrangeres i zoom, det er gratis og alle er velkomne.

DELTA HER!

På seminaret vil vi presentere resultater fra PRELONG:

Vi har generert over 1 millioner syntetiske reisedagbøker som representerer transportetterspørsel i Oslo-området (RTM23+ område) på en vanlig hverdag. Datasettet har flere mulige anvendelsesområder, blant annet som inndata i agent-baserte transportmodeller. Vi demonstrerer dette basert på en ny MATSim modell for RTM23+ område.

Metoden går ut på å bruke offisiell statistikk om befolkning og pendling til å generere syntetiske individer (agenter) og deres bo- og jobbsted (grunnkretsnivå). Basert på agenttype (kjønn, alder, biltilgang og yrkesstatus) og bolig-jobb relasjon/avstand predikerer vi den første reisen på en dag (reisehensikt, destinasjon, avreisetidspunkt og transportmiddel). Gitt de predikerte egenskaper av den første/forangående reise predikerer vi egenskaper til neste reise. Dette gjøres per agent frem til modellen predikerer at ingen flere reiser blir gjennomført. Modellen er et dypt nevralt nettverk som er trent på reisedagbøker rapportert i Ruter-MIS.

Om prosjektet    

Watch a kick-off presentation from 2021 here

Stefan Flügel (TØI) outlines a new research project on machine learning and traffic predictions (Machine learning for computational efficient predictions of long-term congestion patterns in large-scale transport systems) 

Delays, lost leisure time, increased air pollution: Traffic jams are a source of significant socio-economic costs for companies and individuals in Norway, especially in the Oslo area. Urban planners need tools to evaluate where investments in road capacity are most effective in reducing traffic jams. A challenge with current tools (so-called strategic transport models) is that only highly specialized professionals can use them and that the calculation time can be up to several days.

In this project, we aim to build a new type of prediction tool. Our tool will be based on machine learning. In order to be able to apply machine learning for long-term predictions, we have to train the model on data where population and road capacity vary. Our idea is to establish such training data based on agent-based traffic simulation models.

The tool will be available open-access and it is expected to be much faster and much more user-friendly than current transport models.

We will start up in August 2021 and plan to conclude in August 2025. The project is a collaboration between the Institute of Transport Economics, the University of Bergen (UiB), the Swedish National Road and Transport Institute, the AI-company Epigram AS, as well as the Norwegian Public Road Administration. Our project includes a PhD-project at the department of informatics at UiB.

Kontaktperson

Stefan Flügel

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger