logo

Søk

Sluttseminar: Kollektivtransport og byutvikling

Hvordan kollektivtrafikkens konkurransekraft versus privatbilen kan forbedres i små og mellomstore byer

Vi inviterer til sluttseminar for det fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådet, kalt: Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan kollektivtrafikkens konkurransekraft versus privatbilen kan forbedres i små og mellomstore byer

Seminaret arrangeres onsdag 1. desember 2021 kl. 9.00 – 12.00, og hele arrangementet vil foregå digitalt på Zoom. Sluttseminaret gjennomføres i samarbeid med Forum for byutvikling og bytransport og Kollektivforum på TØI. Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

Meld deg på her!

Påmeldingsfristen er mandag 29. november kl. 17.00, lenke til seminar sendes ut tirsdag 30. november. VIKTIG: sjekk at du legger inn riktig epostadresse! Lenke til seminaret sendes til den eposten du har lagt inn.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som gjør små og mellomstore byer bedre i stand til å planlegge og utvikle arealbruken og transportsystemene på måter som bidrar til å øke miljøvennlige transportmidlers konkurransekraft versus personbilens, og dermed redusere bilavhengighet, trafikkmengder og klimagassutslipp.

Små og mellomstore byer er her forstått som norske byer mindre enn Oslo, men vi har med Oslo som case i flere av undersøkelsene, for sammenligningens skyld. Blant casebyene i de ulike undersøkelsene finner vi Oslo, Bergen, Stavanger/ Sandnes, Trondheim, Drammen, Fredrikstad/ Sarpsborg, Kristiansand, Tønsberg, Ålesund, Arendal, Haugesund, Bodø, Hamar, Lillehammer, Mo i Rana, Kongsberg, Molde, Harstad, Gjøvik, Kristiansund, Alta, Elverum og Levanger.

Vi vil presentere de viktigste resultatene knyttet til:

  • Hvordan arealstruktur (tetthet og lokalisering) påvirker reiseatferd
  • Hvor langt folk går til kollektivholdeplass, og hvor viktig gangavstand er sammenlignet med andre ting
  • Hvilke effekter endringer i kollektivsystemene har hatt på passasjertall
  • Pilot for database for deling av erfaringer med endringer av kollektivtilbudet
  • Hvordan plan og beslutningsprosesser – og resulterende planer – påvirker mulighetene for å nå mål om å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens

Resultatene presenteres av Aud Tennøy, som har ledet prosjektet, og Eva Gurine Skartland, som har gjort sin PhD i prosjektet. Vi legger opp til gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner etter foredragene, som vanlig.

Opptak av foredragene og PPer vil bli lagt ut på forumets hjemmesider etter seminaret, sammen med en oppsummering av diskusjonene.

Agenda

9.00 – 9.10:     Velkommen v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum og for prosjektet, TØI

9.10 – 9.40:     Effekter av arealstruktur, gangavstand, endringer i kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy

9.40 – 10.10:   Plan- og beslutningsprosesser, planleggere og planer v/ Eva-Gurine Skartland

10.10 – 10.20: Benstrekk

10.20 – 10.55: Presentasjon av pilot for database for deling av erfaringer med endringer i kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy

10.55 – 11.40: Gruppediskusjoner

11.40 – 11.55: Plenum

11.55 – 12.00: Takk for i dag!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas