Sluttseminar: Kollektivtransport og byutvikling

Hvordan kollektivtrafikkens konkurransekraft versus privatbilen kan forbedres i små og mellomstore byer

Sluttseminar for prosjektet ble arrangeres onsdag 1. desember 2021 kl. 9.00 – 12.00, og hele arrangementet foregikk digitalt på Zoom. Det var 220 påmeldte til seminaret, og 130 tilstede samtidig på det meste.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som gjør små og mellomstore byer bedre i stand til å planlegge og utvikle arealbruken og transportsystemene på måter som bidrar til å øke miljøvennlige transportmidlers konkurransekraft versus personbilens, og dermed redusere bilavhengighet, trafikkmengder og klimagassutslipp.

Små og mellomstore byer er her forstått som norske byer mindre enn Oslo, men vi har med Oslo som case i flere av undersøkelsene, for sammenligningens skyld. Blant casebyene i de ulike undersøkelsene finner vi Oslo, Bergen, Stavanger/ Sandnes, Trondheim, Drammen, Fredrikstad/ Sarpsborg, Kristiansand, Tønsberg, Ålesund, Arendal, Haugesund, Bodø, Hamar, Lillehammer, Mo i Rana, Kongsberg, Molde, Harstad, Gjøvik, Kristiansund, Alta, Elverum og Levanger.

De viktigste resultatene ble presentert, knyttet til:

  • Hvordan arealstruktur (tetthet og lokalisering) påvirker reiseatferd
  • Hvor langt folk går til kollektivholdeplass, og hvor viktig gangavstand er sammenlignet med andre ting
  • Hvilke effekter endringer i kollektivsystemene har hatt på passasjertall
  • Pilot for database for deling av erfaringer med endringer av kollektivtilbudet
  • Hvordan plan og beslutningsprosesser – og resulterende planer – påvirker mulighetene for å nå mål om å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens

Resultatene ble presentert av Aud Tennøy, som har ledet prosjektet, og Eva Gurine Skartland, som har gjort sin PhD i prosjektet. Etter presentasjonene var det gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Resultatene er formidlet i denne rapporten

Opptak av presentasjonene, samt powerpointene som ble brukt, finner du her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger