Forskningsprosjekt:

IPTC

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan kollektivtrafikkens konkurransekraft versus privatbilen kan forbedres i små og mellomstore byer.

IPTC skal utvikle ny kunnskap om hvordan byer og kollektivsystemer bør utvikles for at kollektivtrafikken (og gåing og sykling) skal øke sin konkurransekraft versus personbilens, og hvilke endringer i plan- og beslutningsprosesser som skal til for at utviklingen skal styres i en slik retning.

I prosjektet undersøker vi hvordan bystruktur og kvaliteter ved kollektivtilbudet påvirker kollektivtrafikkens (og sykling og gåings) konkurransekraft versus bilens, i byer av ulike størrelser.

Vi undersøker også dagens plan- og beslutningsprosesser, for å avdekke kritiske faktorer som påvirker om planene som produseres bidrar til å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft og hvilke endringer som kreves for at planene større grad skal bidra til dette. Dette gjelder både kommuneplaner og planer for utvikling av kollektivtransportsystemene.

Vi er spesielt opptatt av hva slags kunnskap og metoder som brukes for å analysere effekter på kollektivtrafikkens konkurransekraft. Dette inkluderer også å undersøke behovene for nye og/eller forbedrede verktøy, og å utvikle GIS-baserte modeller slik at de blir bedre til å analysere effekter på kollektivtrafikkens konkurransekraft.

Forskningen er organisert som case-studier i ni norske og en portugisisk by. Prosjektet inkluderer en PhD om kollektivtransportens konkurransekraft.

For English readers go to our English site

Arbeidspakker

 • Sammenhenger mellom arealstruktur og kollektivtransportens konkurransekraft
 • Sammenhenger mellom kvaliteter ved kollektivsystemet og kollektivtrafikkens konkurransekraft
 • Plan- og beslutningsprosesser – kunnskap, metoder, analyser
 • Forbedring av GIS-modellers evner til å analysere effekter på kollektivtrafikkens konkurransekraft
 • Statistisk modellering ved hjelp av nye kollektivdata
 • Syntese og anbefalinger – implikasjoner for planlegging, byutvikling og utvikling av kollektivtrafikken

Resultatene blir publisert i vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrifter, og de vil bli presentert på vitenskapelige konferanser og brukerkonferanser. Resultatene vil fortløpende bli lagt ut på denne nettsiden.

Organisering

Prosjektet ledes fra TØI, og er finansiert av forskningsrådsprogrammet KLIMAFORSK. Vi samarbeider med Universitetet i Oporto og med Asplan Viak. PhD-kandidaten Eva-Gurine Skartland gjør sin PhD ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

En internasjonal ekspertgruppe er tilknyttet prosjekt, og en praksisbasert referansegruppe følger prosjektet.

I tillegg til en rekke forskere på TØI, er også Cecilia Silvia fra Oporto deltakende i prosjektet.

Ekspertgruppe

 • Professor Luca Bertolini, University of Amsterdam
 • Dr. John Stone, University of Melbourne
 • Professor Carey Curtis, Curtin University
 • Professor Petter Næss, NMBU (også veileder for PhD-kandidaten)
 • Professor Yngve Frøyen, NTNU
 • Gustav Nielsen, Nielsen Consulting

Referansegruppe

 • Vegdirektoratet
 • Asplan Viak
 • Vestfold fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Trondheim kommune
 • Hamar kommune
 • Kristiansand kommune
 • Bergen kommune
 • Tønsberg kommune
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger