Veiprising

Veiprising - et reelt alternativ?

Basert på erfaringer høstet fra TRANSFEED vil man kunne presentere gode innspill til hvordan et posisjonsbasert veiprisingssystem kan utformes.

Det er mange meninger om bompenger og veiprising i Norge. TRANSFEED vil høste erfaringer med og utforske muligheter for hvordan et posisjonsbasert veiprisingssystem kan utformes. Funnene vil presenteres ved prosjektets avslutning.

Problemstillinger:

  • Hvilke tekniske utfordringer vil man møte på?
  • Hvordan er brukernes opplevelser?
  • Hva er fordeler og ulemper med veiprising?
  • Hvordan måtte et slikt system fungere for å være hensiktsmessig? 
  • Posisjonsbasert veiprising versus bompengesystem med ulike snitt?

Her kan du finne mer informasjon om veiprising:

Statens vegvesen/kronikk

NAF/spørsmål

Dagsavisen/debatt

Aftenposten/artikkel

Eksempel på veiprising

Kontaktperson

Ingrid Sundvor

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger