Kartlegging av føreradferd

Reell føreradferd skal kartlegges ved å installere kjøremonitorer i biler

Utvalgte sjåfører vil få installert en kjøremonitor i bilen sin, samt at de skal svare på en spørreundersøkelse om deres bruk av bilen. Logging av posisjon og ulike parameter fra bilen, for ekspempel fart, er data som vil bli samlet inn.

Datahåndteringen vil følge regler for personvern og Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har vurdert behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet.

Målet er å få en stor mengde interessante analyser knyttet til kjøreradferd.

Kjøremonitoren vi bruker er fra Telemotix.

Kontaktperson

Ingrid Sundvor

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger