Samarbeidspartnere og prosjektstruktur

TRANSFEED er et forskerprosjekt med støtte fra Forskningsrådet

Partnere i prosjektet er:

Prosjektet er delt opp i følgende arbeidsområder:

WP0: Project management and dissemination WP leader: Ingrid Sundvor, TØI

WP1: Sample recruitment and the organization of data  WP leader: Christian Weber, TØI

WP2: Pilot on driver performances WP leader: Kenneth Rødseth, TØI

WP3: Implementation of the experiment WP leader: Alice Ciccone, TØI

WP4: Analysis WP leader: Hans Jakob Walnum, Vestlandsforsking

WP5: Synthesis and policy implications WP leader: Paal Brevik Wangsness, TØI

Kontaktperson

Ingrid Sundvor

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger