Takk for at du deltar i spørreundersøkelsen om bytte av transportmiddel

Ved å svare på spørreskjemaet er du med  på å  forbedre kollektivreisen  – og i tillegg er du med i trekningen av et gavekort på 3000 kroner.

Det tar 5 til 10 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

Trykk her for å komme til undersøkelsen
 

Opplysningene behandles konfidensielt. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Transportøkonomisk institutt, Ruter, Hedmark trafikk, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Rom Eiendom, Jernbaneverket, Statens vegvesen og KS. Prosjektet er støttet av Enova.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kontakt Julie Runde Krogstad, TØI, jrk@toi.no

Med hilsen

Transportøkonomisk institutt

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger