TØIs styre

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen
Nofima, Nord Universitet

 

Nestleder: Ola Henrik Strand,
Bluwrap

 

Styremedlem: Marit Brantsegg
Statens vegvesen

 

Styremedlem: Grete Skundberg
CEO Link Capital

 

Styremedlem: Gunnel Fottland
Enova SF

 

Styremedlem: Tomas Svensson
VTI

 

Ansattes representant
Forsker Petter Christiansen

 

Ansattes representant
Forsker Paal B. Wangsness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger