TØIs styre

Styreleder: Ole A. Hagen,
NHO Logistikk og Transport

 

Nestleder: Ola Henrik Strand,
Bluwrap

 

Styremedlem: Svein Bråthen
Høgskolen i Molde

 

Styremedlem: Grete Skundberg
Kolumbus

 

Styremedlem: Susanne Krawack
CONCITO

 

Styremedlem: Tomas Svensson
VTI

 

Ansattes representant
Sunniva Frislid Meyer

 

Ansattes representant
Linda Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger