Du er her

Ole A. Hagen ny styreleder ved Transportøkonomisk institutt

Kommunikasjonsdirektør i PostNord Ole A. Hagen er utnevnt til ny styreleder for Transportøkonomisk institutt.

Bilde: Det nye styret for TØI, fra venstre: styreleder Ole. A. Hagen, Grete Skundberg, Tomas Svensson,  Ola H Strand,  Kjersti Øksenholt,  Svein Bråthen, Susanne Krawack og Sunniva Frislid Meyer.

Han overtar stafettpinnen etter kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Hagen sier han er svært motivert for dette vervet.

- Jeg har arbeidet hele min karriere innen samferdsel; som konsulent, i direktorat, departement, og i næringslivet. Hele tiden har TØI vært en vital organisasjon med en sterk posisjon som kunnskapsbærer og formidler. Å påta seg jobben som styreleder ser jeg som en ære, samtidig som jeg ser det som en god mulighet for å bidra med å videreutvikle TØI. Det er også et solid og kompetent styrekollegium som sammen skal utføre styrearbeidet, sier Hagen.

Han har vært medlem av styret i fire år og får med seg tre nye personer i styret. Dette er Tomas Svensson, Direktør for VTI i Sverige, Grete Skundberg, kommunikasjonssjef  i Kolumbus i Stavanger og Susanne Krawack, nå sjefskonsulent i CONCITO i Danmark. Ola H Strand fortsetter i styret og blir nestleder, professor Svein Bråthen fortsetter som styremedlem og Sunniva Frislid Meyer og Kjersti Øksenholt fortsetter som representanter for de ansatte.

Ole Hagen påpeker at samferdselssaker nå er helt på topp både politisk og i mediene.

- Investeringsnivået i sektoren er rekordhøyt, både for vei og bane.I siste valgkamp førte bompengesaken til krise i regjeringen - og valgresultatene gir fremgang for partier som MDG og Bompengepartiet.Miljøutfordringene blir gjennom ungdommen løftet frem på andre måter enn tidligere.Teknologi-utviklingen og digitaliseringen skyter fart innen alt fra autonome kjøretøy, bruk av sensorer, blockchain, AI, digitale plattformer med nye mobilitetsløsninger, osv.

Han mener dette gir store muligheter for TØI. - De raske endringene i teknologi gir nye muligheter for å løse samfunnets behov for mobilitet, trafikksikkerhet og overgang til denne grønne skiftet.Forskningsbasert kunnskap og analyser kan bidra til bedre prioriteringer og avveininger. Det er viktig å få kunnskap fram til beslutningstakere, både myndigheter, forbrukere og i næringslivet, sier påtroppende styreleder Ole A. Hagen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger