logo

Søk

Forskningsområder ved TØI

TØIs forskning er gruppert i 11 forskningsområder. Flere av områdene kan godt arbeide med samme tema, men ut fra ulike innfallsvinkler eller metode. Trafikksikkerhet og Miljø er eksempler på temaer som behandles under flere forskningsområder. 

Sikkerhet

Omhandles i tre forskningsområder:

Miljø

Miljø er et naturlig fokus innen de fleste forskningsområdene på TØI.

Disse forskningsområdene har særlig fokusert på miljøproblemstillinger:

 

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

Logo CIENS