logo

Søk

Forskningsområder ved TØI

TØIs forskning er gruppert i åtte forskningsområder. Flere av områdene kan godt arbeide med samme tema, men ut fra ulike innfallsvinkler eller metode. Trafikksikkerhet og Miljø er eksempler på temaer som behandles under flere forskningsområder. 

Trafikksikkerhet

Omhandles i to forskningsområder:

Miljø

Miljø er et naturlig fokus innen de fleste forskningsområdene på TØI. I CIENS-prosjektet TEMPO (Transport og miljø - tiltak og virkemidler) er forskere fra flere forskningsområder involvert (se egen hjemmeside).

Ellers har disse forskningsområdene særlig fokusert på miljøproblemstillinger:

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding