Forskningsområder ved TØI

TØIs forskning er gruppert i 11 forskningsområder. Se oversikt i venstremenyen.

Flere av områdene arbeider med samme tema, men fra ulike innfallsvinkler eller metoder.

'Trafikksikkerhet' og 'Miljø' er eksempler på temaer som behandles under flere forskningsområder. 

Sikkerhet

Omhandles i tre forskningsområder:

Miljø

Miljø er et viktig tema innen de fleste forskningsområder på TØI.

Disse forskningsområdene er særlig fokusert på miljøproblemstillinger:

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger