Transportører og speditører:

TØI søker deltakerbedrifter til et forskningsprosjekt om digitalisering av varetransporten

Hvordan opplever du utviklingen i bruk av digitale teknologier i transport i din bedrift?

Transportøkonomisk institutt (TØI) ønsker din bedrifts deltakelse i en undersøkelse om næringslivets bruk og forhold til digitale teknologier. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes videre i forskningsprosjektet «Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation (DIGIN)». Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan digitalisering påvirker transport i by, herunder transport av varer, utstyr og avfall i byområder.

For at resultatene skal gjenspeile mangfoldet i norsk næringsliv, og transportbehovet til ulike bedrifter ønsker vi at din bedrift deltar.

I undersøkelsen stiller vi også noen spørsmål om hvordan korona påvirker din virksomhet

DELTA HER (Hvis du ikke får åpnet lenken, kopier lenken til en annen nettleser.)

Undersøkelsen tar 10-15 minutter. Hvis du må avbryte, er det mulig å logge inn igjen senere og fortsette fra der du var. Dataene vil bli behandlet fortrolig og det vil ikke være mulig å identifisere din bedrift i resultatene som blir presentert.

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Guri Jordbakke.

Tusen takk for hjelpen!

Kontaktperson

Karin Fossheim

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger