Invitasjon til digitalt verksted om digitalisering av bylogistikk

27. mai kl. 10:00-12:00

Velkommen til et digitalt verksted om digitalisering av bylogistikk!

Hensikten med verkstedet er å få ulike aktørers vurderinger av forskjellige digitaliseringstrender, blant annet automatisering og sensorteknologi, for bylogistikk. Ved bruk av det interaktive evalueringsverktøyet «Multi Actor Multi Criteria Analysis» vil du som deltaker på verkstedet kunne se, evaluere og diskutere med andre aktører konsekvensene av digitalisering.

Foreløpig agenda er som følger:

  • Presentasjon av digitale teknologier og trender i varelevering i by v/Sara Verlinde Free University of Brussels (VUB)
  • Introduksjon til Multi Actor Multi Criteria Analysis v/Karin Fossheim (TØI) og Sara Verlinde (VUB)
  • Aktørevaluering av dagens digitaliseringstrender v/alle
  • Presentasjon og diskusjon av evalueringsresultatene – hvordan vurderes konsekvensene av digitalisering? v/Karin Fossheim (TØI) og Sara Verlinde (VUB)

Resultatene fra denne evalueringen vil tas med videre som datamateriale i prosjektene DIGIN «Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation» og DIGMOB «Digitalisation and mobility: Smart and sustainable transport in urban agglomerations».

Vi setter pris på om dere kan svare innen 24. mai. Dersom det er noen dere tenker dette arrangementet kunne vært relevant for, send gjerne invitasjonen videre.

MELD DEG PÅ HER - husk navn, bedrift og epost. Har du spørsmål ta kontakt med Karin Fossheim på kfo@toi.no.

Vi håper å se deg den 27. mai kl. 10:00-12:00!

Vennlig hilsen

Prosjektgruppene ved Ove, Frants, Bjørg, Jardar, Guri og Karin

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger