Hvordan skal Steinkjer by utvikles for at DU skal gå mer i hverdagen?

Som innbygger i Steinkjer by har du verdifull og viktig kunnskap om lokalmiljøet ditt som vi gjerne vil vite om. Delta i en spørreundersøkelse om gange og vær med i trekningen av 2 gavekort på kr. 5000!

DELTA PÅ UNDERSØKELSEN HER

Spørreundersøkelsen er i regi av Steinkjer kommune, Transportøkonomisk institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og er en del av forskningsprosjektet WALKMORE, et av de første forskningsprosjektene i Norge om gange i mindre byer. Målet er å få en bedre forståelse av hvordan Steinkjer by skal utvikles slik at flere enkelt kan gå mer. Undersøkelsen vil gjennomføres på nett i andre halvdel av september.

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson

Tanu Priya Uteng

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger