You are here

  • > Staff
  • > Ellingsen, Linda Ager-Wick

Linda Ager-Wick Ellingsen

PhD
Position Senior Research Officer
E-mail lae@toi.no
Direct phone 95 88 89 19
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Transport Technology and Environment
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger