Du er her

Verktøy for virkningsberegning av ITS-tiltak

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1289/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1480-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Vedlegg: ITS-Virkningsberegninger NORGE

Et verktøy for virkningsberegninger av ITS-tiltak er utviklet på oppdrag av Statens vegvesen og inngår i Nord-FoU-prosjektet ”Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer” (SEVITS) hvor de deltakende land er Norge og Sverige. Med verktøyet kan man, uten spesialkompetanse i verken nytte-kostnadsanalyser eller MS Excel, vurdere den samfunnsmessige netto-nytten og nytte-kostnadsforhold av ulike ITS-tiltak som er beskrevet i ITS-håndboken (ITS på veg). Rapporten beskriver beregningsforutsetningene og tiltakene, og inneholder en bruksanvisning, eksempler, oppsummeringer av kunnskapen om tiltakenes virkninger på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø, samt veiledende verdier for alle tiltakene som kan brukes i Excel-verktøyet. Excel-verktøyet er vedlegg til rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger