Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utenlandske turister i Norge - utviklingstrekk 2000-2011

Utenlandske turister i Norge - utviklingstrekk 2000-2011

Forfattere: Petter Dybedal, Eivind Farstad
Rapportnr: 1268/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1441-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tall fra TØIs årlige Gjesteundersøkelse viser at totalt antall overnattende utenlandske turister økte fra 3,1 millioner i 2000 til nær 5 millioner i 2011. Ferie- og fritidsbetingede reiser sto for mesteparten av veksten. Antallet gjestedøgn har økt fra 21,3 til 32,6 millioner. Tilveksten i antall gjestedøgn har vært 4,1 millioner (88 prosent) for besøk hos slekt og venner, mens antallet kommersielle gjestedøgn økte med 4,4 millioner (33 prosent). Antall ankommende turister med fly er blitt doblet i perioden, mens ankomster med bil har økt med 43 prosent og ankomster med ferge 23 prosent. Rapporten drøfter også mulige årsaker til at veksten i utenlandske gjestedøgn ikke er fanget opp i SSBs overnattingsstatistikker. Rapporten konkluderer med at overnattingsstatistikk ikke er tilstrekkelig til å beskrive omfang og strukturer i innkommende turisme.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger