Du er her

Transportytelser i Norge 1946–2013

Forfattere: Eivind Farstad
Rapportnr: 1359/2014
ISBN: 978-82-480-1139-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1575-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Veksten i persontransportarbeidet i 2013 er beregnet til 1,3 prosent. Persontransportarbeidet for bane økte mest, med 4,2 prosent. Vegtrafikken økte med 1,2 prosent. Godstransportarbeidet innenlands økte med 6,6 prosent totalt i 2013. Veksten var sterkest for sjøtransport med 7,9 prosent og vegtransport med 7,6 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger