Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelbruk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Cycling in Oslo, Bergen, Stavanger and Trondheim

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Tineke de Jong, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1667/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2189-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report

Mange syklister i norske byer føler seg utrygge når de sykler, spesielt i sentrum av byene. I tillegg mangler det ofte gode og trygge alternative ruter å velge for syklister. For å øke sykkelbruken i Norge må det innføres tiltak for å bedre forholdene for syklister. I denne rapporten studerer vi sykling og sykkelbruk i de fire største byene i Norge, ved hjelp av ulike datakilder. Vi kombinerer funn fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen med en spørreundersøkelse om sykling og data fra en lokasjonsbasert app. Disse dataene gir relevant informasjon om sykkelbruk i byene, i tillegg til demografi, rutevalg og reisetilfredshet blant syklister.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger