Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Stryn og Hornindal i 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Stryn og Hornindal i 2009

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1077/2010
ISBN: 978-82-480-1093-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1092-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Til sammen i Stryn og Hornindal kommuner var det i 2009 ca. 860 000 turistovernattinger, hvorav 419 000 var i kommersielle foretak ("varme senger") og resten i fritidsboliger, privat innkvartering eller annen overnatting ("kalde senger"). Det er beregnet et samlet turistkonsum på 602 mill. kroner (eksklusive merverdiavgift). Direkte og indirekte produksjonsvirkninger (se sammendrag for definisjon) er beregnet til om lag 618 mill. kr. Direkte og indirekte sysselsatte turismen omtrent 700 personer av en samlet sysselsetting på ca 4 200 personer (17 prosent). Disse tallene inkluderer ikke utenbygds sesongarbeidere i kommunen. Bygging av nye fritidsboliger gir i tillegg turistrelaterte inntekter i form av tomtesalg, utbygging og fritidsboligsalg. Dette utgjør ca. 72 millioner per år i Voss, herav ca 48 mill. kr til lokale aktører. Cruisepassasjerer på besøk bidrar også med et anslått konsum på ca 58 millioner kroner. Denne rapporten finnes både i trykt og i elektronisk format.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger