Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1175/2011
ISBN: 978-82-480-1288-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1287-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Antallet kommersielle/varme senger er beregnet til 28 400 i Buskerud. Det beregnet et antall turistovernattinger på ca 9,3 millioner i fylket i 2010. Forbruket som kan tilskrives både overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister, tilsvarer et samlet turistforbruk på ca 5,6 milliarder kr for Buskerud. Direkte produksjonsvirkninger er beregnet til 4,3 milliarder kr og indirekte virkninger til 1,9 milliarder kr i 2010. Til sammen utgjør direkte og indirekte sysselsatte innen turistrelatert virksomhet ca. 10 500 personer. Det er sju prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Buskerud. Det er også store økonomiske verdier forbundet med eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritidsboliger i Buskerud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger