Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1092/2010
ISBN: 978-82-480-1133-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1132-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ferie- og forbruksundersøkelsen omfattet et landsrepresentativt utvalg av feriereiser innenlands i Norge sommeren 2008. Undersøkelsen ble gjennomført på Internett og var basert på 4 000 respondenter bosatt over hele landet. En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varer en uke (7,1 overnattinger). Totalt var forbruket på ca 3 100 kroner per feriegjest per tur, dvs. drøyt 430 kroner per gjestedøgn. Det er betydelige forskjeller i forbruket og hvordan det fordeler seg på ulike varer og tjenester etter hvor feriereisen foregår. Forbruket varierer også etter overnattingsmåte, transportmåte, formål ved reisen, lengde på oppholdet, hvilken type sted som besøkes, antall besøkssteder osv. Forbruket varierer også etter hvordan reisefølget er sammensatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger